สพป.พจ.๑×

☰MENU

สมุดโทรศัพท์ (ติดต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
กลุ่มอำนวยการ งานประชาสัมพันธ์
31/27 ถนนคลองคะเชนทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000 โทร. 0 5699 0381 โทรสาร. 0 5699 0315
ค้นหาจาก 
พิมพ์ : ชื่อ - สกุล 


รายงานสถิติการให้บริการ 20 ครั้ง