สพป.พจ.๑×
+ ผู้ดูแลระบบ

☰MENU

ระบบพิมพ์สลิปเงินเดือน - ออนไลน์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
31/27 ถนนคลองคะเชนทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000 โทร. 0 5699 0381 โทรสาร. 0 5699 0315
เลือกประเภทบุคลากร
เลขประจำตัวประชาชน/บัญชีธนาคาร 
เลือกรายงานบัญชีประจำเดือน 


รายงานสถิติการให้บริการ 514 ครั้ง